Gennemsnit af målinger

Medierne, der udbyder meningsmålinger, laver ofte en mere præcis samlet vurdering på basis af flere forskellige målinger fra de forskellige institutter. Eksempelvis: Berlingske Barometer, Altinget|Risbjerg, Ritzau Indeks og Vox Populi.
For at kunne udarbejde et sådant snit skal man selvfølgelig have data for de underliggende enkelte målinger samt bestemme sig for hvordan de forskellige målinger skal vægtes sammen i gennemsnittet samt hvor gamle målinger man vil tillade i indekset.
Umiddelbart kan jeg komme på følgende faktorer, der kan afgøre vægten, som tillægges den enkelte måling:

  1. Antal interviews, der indgår i målingen.
  2. Empirisk vægtning.
  3. Frekvensvægtning.
  4. Instituttet.
  5. Periodens længde.
  6. Tidsvægtning.
  7. Ufuldstændige data.

Hvert af de ovenstående punkter er et link til en side, der forklarer konceptet nærmere samt mine tanker og konklusioner om de relevante valg.

Ud fra de konklusioner kan jeg se på data. Nedenfor vises 60-dages gennemsnit for de seneste målinger både med tids- og frekvensvægtning (d=0.05 og F som angivet i punktet om frekvensvægtning):


# angiver det samlede antal meningsmålinger, der indgår i gennemsnittet, mens @ angiver den samlede vægt af de relevante meningsmålinger i gennemsnittet. Både # og @ kan ses som mål for hvor pålidelig/troværdig gennemsnittet af målingerne er ved at tænke på data som en meningsmåling med # eller @-tusinde besvarelser. Formelt er dette ikke korrekt, men det giver en intuitiv fortolkning af hvor pålidelige data er.
Se evt. de nærmere forklaringer hørende til værdierne Tendens og Standard afvigelse på deres respektive sider.

Grafer af de historiske gennemsnit af meningsmålinger tegnes med både linje og markering af datapunkterne, for at adskille dem fra grafer af såvel meningsmålinger som folketingsvalg.


Den fulde historik af de historiske beregnede gennemsnit kan ses her:

NB: Liste D før 2010 er D – Centrum-Demokraterne, men af tekniske årsager kan deres målinger ikke farves anderledes end D – Nye Borgerlige.

På grund af den lave mængde af data jeg har for tiden frem til 2005 er de historiske gennemsnit kun beregnet for januar 2005 og frem. Data for samtlige de gennemsnit, som jeg har indsamlet data for kan ses på siden Samtlige gennemsnit.

Kilder: Meningsmålinger udført af Epinion for DR, TNS Gallup for Berlingske, Greens Analyseinstitut for dagbladet Børsen, InFact, Megafon for TV 2 og Politiken, Norstat, Rambøll/Analyse Danmark for Jyllands-Posten, Sentio, Synovate for Politiken, Voxmeter for Ritzaus Bureau, Wilke for Jyllands-Posten og YouGov for metroXpress, som indgår i de beregnede gennemsnit.