Tidsvægtning

Tidsvægtning af gennemsnit af målinger laves ved at tildele tidsmæssigt forskudte målinger forskellige vægte, fx. efter formlen
[latex]V=e^{-d \cdot t}[/latex], hvor t er antallet af dage imellem de to målinger og d er den faktor man synes en dag ældre målinger skal vægtes mindre end en nyere måling.

Jeg tænker at vægtningen bør hænge sammen med hvilken tidsperiode man tillader målinger fra på den måde at [latex]V=e^{-d \cdot t}[/latex] skal være “lille”, når en måling er tæt på den maksimalt tilladte alder. Med de 60 dage som periodens længde, så passer værdien [latex]d=0.05[/latex] med at [latex]V=e^{-0.05 \cdot 60}\approx 0.05[/latex], hvilket betyder at en målings vægt ender med at være 5% af den oprindelige vægt inden den helt forsvinder ud af gennemsnittet.

I scenarier, hvor der ikke er store skift i de enkelte partiers tilslutning, der er forskellen på hvordan man vægter næsten ligegyldig, omvendt så vil perioder med markante skift se at de tidsvægtede gennemsnit til fordel for nyere målinger vil ramme mere præcist. Konklusionen vedr. tidsvægtning er entydig til fordel for metoden, da tidsvægtning alt andet lige vil give et mere retvisende billede af nutiden.

Her er nogle beregnede gennemsnit for perioden op til d. 2/7-2012:
[twa field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Ø” height=”400″ options=”title: ‘Tidsvægtet gennemsnit af de seneste 60 dages målinger inden d. 2/7-2012′” colors=”‘#0000FF'” type=”ColumnChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-60″ chartname=”TWA-60-.05 2012-07-02″ category=”Meningsmåling” timingweight=”” discount=”0.05″ legend=”none”]
[twa field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Ø” height=”400″ options=”title: ‘Uvægtet gennemsnit af de seneste 60 dages målinger inden d. 2/7-2012′” colors=”‘#FF0000′” type=”ColumnChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-60″ chartname=”TWA-60-.00 2012-07-02″ category=”Meningsmåling” timingweight=”” discount=”0.0″ legend=”none”]
Bemærk især forskellen i værdier (rød versus blå) for Socialdemokraterne (A) på cirka 1.0%-point, som skyldes et markant fald i Socialdemokraternes tilslutning i netop perioden op til d. 2/7-2012.
Bemærk også den modsatte og lidt større forskel for Enhedslisten (Ø), som skyldes en markant stigning i Enhedslistens tilslutning i netop perioden op til d. 2/7-2012.
[pot field1=”A” field2=”Ø” options=”title: ‘Meningsmålingerne for Socialdemokraterne og Enhedslisten i et halvt år før 2/7-2012:'” colors=”‘FF0000’,’#000000′” usepostdate=”1″ chartname=”S+Ø” category=”Meningsmåling” maxdays=”-200″ type=”ScatterChart”]