Empirisk vægtning

Empirisk vægtning af de enkelte institutters meningsmålinger kan dette foretages ud fra evalueringerne, som jeg har udarbejdet.

Ideen er at for hvert instituts målinger beregner jeg et passende mål af hvor tæt målingerne kom på det endelige valgresultat. Dette mål kunne så udgøre grundlaget for hvilken vægt instituttets målinger tildeles frem til næste valg. Basalt set, så vil et institut med en dårligere score få en lavere vægt.

Jeg tænker at med cirka 4 år imellem hvert valg, så går der for lang tid imellem korrektionerne af vægtningen, så ind til videre bruges samme vægt for alle de forskellige institutter.