Berlingske Barometer

Gennemsnit fra Berlingske Barometer beregnes som et snit, hvori der indgår målinger, som er rapporteret af avisen Berlingske:

Berlingske Barometer viser et gennemsnit af de politiske meningsmålinger, der er blevet offentliggjort inden for de seneste 31 dage. En avanceret model ligger til grund for beregningen. Blandt andet tillægges nyere målinger mere vægt end ældre og de enkelte institutter vægtes efter deres måde at indsamle data på.

Yderligere information kan findes her: b.dk.

Dette site har data fra Berlingske Barometer data siden januar 2010.
[pot field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Y” field10=”Ø” height=”600″ options=”title: ‘Berlingske Barometer’, pointSize: 4″ colors=”‘#FF0000′,’#FF00FF’,’#228B22′,’#DC143C’,’#33CCFF’,’#FF8C00′,’#9400D3′,’#0000FF’,’#33CCFF’,’#000000′” type=”LineChart” category=”Berlingske Barometer” usepostdate=”1″ chartname=”Berlingske-Barometer”]
Gennemsnittene fra Berlingske Barometer kan nu sammenlignes med gennemsnit fra dette site:
[pot field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Y” field10=”Ø” height=”600″ options=”title: ’60-dages gennemsnit’, pointSize: 4″ colors=”‘#FF0000′,’#FF00FF’,’#228B22′,’#DC143C’,’#33CCFF’,’#FF8C00′,’#9400D3′,’#0000FF’,’#33CCFF’,’#000000′” type=”LineChart” category=”175″ usepostdate=”1″ chartname=”Historiske-snit”]
Det ses at Berlingske Barometer udviser lidt højere variabilitet end de gennemsnit, som udregnes af dette site. Dette skyldes at Berlingske Barometer bruger lidt færre data end dette site gør samt har en periode længde på 31 dage, som er ca. det halve af de 60 dage, som jeg har valgt. Dog er de generelle tendenser og udviklinger klart nærmest identiske. Data for samtlige de gennemsnit, som jeg har indsamlet data for kan ses på siden Samtlige gennemsnit.