I – Liberal Alliance

Liberal Alliance, se evt. også Wikipedia. I omtale forkortes navnet ofte til LA og/eller I.
[pot field1=”I” options=”title: ‘Liberal Alliance – Det seneste halve års meningsmålinger'” colors=”‘#33CCFF'” type=”ScatterChart” usepostdate=”0″ maxdays=”-200″ chartname=”HA” category=”Meningsmåling” legend=”none”]
[pot field1=”I” options=”title: ‘Liberal Alliance – Folketingsvalg'” colors=”‘#33CCFF'” type=”LineChart” usepostdate=”0″ chartname=”FV-LA” category=”Folketing” legend=”none”]
Data for partiet Ny Alliance kan ses her: Ny Alliance.

De seneste 5 “historier” om Liberal Alliance:
[catlist name=”liberal-alliance” numberposts=”5″]