Altinget|Risbjerg

Gennemsnit fra Altinget|Risbjerg beregnes som et kvalitetsvejet snit, hvori der indgår målinger fra de aktive institutter:

Fra d. 2/1-2013:
Vejet gennemsnit af meningsmålinger fra Epinion/DR, Gallup/Berlingske, Greens/Børsen, Rambøll/Jyllands-Posten, Voxmeter/Ritzau og YouGov/MetroXpress. Manglende meningsmålinger er fremskrevet med tendensen i de øvrige.

Kilde: altinget.dk.
Det er de samme institutter, som jeg indsamler data fra – dog er Megafon ikke med i Altinget|Risbjerg snittene.
[pot field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Å” field10=”Ø” maxdays=”-456″ height=”600″ options=”title: ‘Risbjerg gennemsnit’, pointSize: 4″ colors=”‘#FF0000′,’#FF00FF’,’#228B22′,’#DC143C’,’#33CCFF’,’#FF8C00′,’#9400D3′,’#0000FF’,’#00FF00′,’#000000′” type=”LineChart” category=”Risbjerg” usepostdate=”1″ chartname=”Altinget|Risbjerg snit”]
Gennemsnittene fra Altinget|Risbjerg kan derved nu sammenlignes med gennemsnit fra dette site:
[pot field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Å” field10=”Ø” maxdays=”-456″ height=”600″ options=”title: ’60-dages gennemsnit fra samme periode som ovenfor’, pointSize: 4″ colors=”‘#FF0000′,’#FF00FF’,’#228B22′,’#DC143C’,’#33CCFF’,’#FF8C00′,’#9400D3′,’#0000FF’,’#00FF00′,’#000000′” type=”LineChart” category=”175″ usepostdate=”1″ chartname=”Historiske snit”]
Det er værd at bemærke at de to gennemsnit ligner hinanden utrolig meget. Reelt er der ingen systematisk forskel imellem dem. Det er dog ikke overraskende, da det er næsten de samme data, som begge gennemsnit er beregnet på baggrund af. Den største visuelle forskel stammer fra gennemsnittet d. 1. august 2012, som Altinget|Risbjerg ikke har en matchende observation til. Det skyldes at der i juli 2012 kun udkom 2 meningsmålinger, så der er ret dårlige data i den periode, hvilket kan ses af den samlede vægt i gennemsnittet beregnet af dette site.

Godt nok har jeg ikke komplette data, men jeg har dog nok regelmæssige data til at det giver god mening at vise dem i en samlet graf:
[pot field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”D” field5=”F” field6=”I” field7=”K” field8=”M” field9=”O” field10=”V” field11=”Y” field12=”Z” field13=”Å” field14=”Ø” height=”600″ width=”900″ options=”title: ‘Samtlige Altinget|Risbjerg gennemsnit’, pointSize: 4, ‘chartArea’: {‘width’: ‘80%’, ‘height’: ‘90%’}” type=”LineChart” category=”Risbjerg” usepostdate=”0″ chartname=”Samtlige Risbjerg snit” colors=”‘#FF0000′,’#FF00FF’,’#228B22′,’#800080′,’#DC143C’,’#33CCFF’,’#FF8C00′,’#333333′,’#9400D3′,’#0000FF’,’#33CCFF’,’#FFD700′,’#00FF00′,’#000000′”]

NB:
Desværre har jeg ikke kunnet finde data for perioderne medio 2005 til primo 2007, primo 2010 til ultimo 2011 samt oktober 2015 til dags dato.
Da jeg har mine egne beregnede gennemsnit fra primo 2005 til i dag, så kan data fra Altinget|Risbjerg, Berlingske Barometer og mine egne beregnede gennemsnit blandes til et kontinuerligt gennemsnit siden medio 2002 som en samlet grafik for samtlige gennemsnit.