Regionalvalg

Regionalvalg afholdes i Danmark samtidig med kommunalvalg. For disse valg viser jeg data for hele landet på tværs af alle regioner.
For Regionalvalg (tidligere amtsrådssvalg) har jeg valgt at skære af ved valget i 2001, da jeg ikke har kunnet finde data for amtsrådsvalgene inden.