Regionalvalg

Regionalvalg afholdes i Danmark samtidig med kommunalvalg. For disse valg viser jeg data for hele landet på tværs af alle regioner.
For Regionalvalg (tidligere amtsrådssvalg) har jeg valgt at skære af ved valget i 2001, da jeg ikke har kunnet finde data for amtsrådsvalgene inden.
[pot field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”D” field5=”F” field6=”I” field7=”O” field8=”V” field9=”Ø” height=”800″ width=”700″ options=”title: ‘Regionalvalg’, ‘chartArea’: {‘width’: ‘80%’, ‘height’: ‘90%’}” type=”LineChart” category=”Region” usepostdate=”0″ chartname=”Regionalvalg” colors=”‘#FF0000′,’#FF00FF’,’#228B22′,’#800080′,’#DC143C’,’#33CCFF’,’#9400D3′,’#0000FF’,’#000000′”]