K – Kristendemokraterne

Kristendemokraterne, se evt. også Wikipedia. I omtale forkortes navnet ofte til KD og/eller K. Omtaler før 2003 kan også forkorte navnet til Q.
Bemærk: På trods af at Kristendemokraterne tidligere har heddet Kristeligt Folkeparti og brugt liste-bogstavet Q, så refererer alle graferne her til liste-bogstavet K, for at kunne præsentere data samlet.


De seneste 5 “historier” om Kristendemokraterne: