Estimeret usikkerhed

Den estimerede/statistiske usikkerhed på en meningsmåling afhænger af 3 faktorer:

  1. Antallet af besvarelser, som indgår i målingen.
  2. Den procentdel af vælgerne, som har angivet at de vil stemme på partiet.
  3. Hvor stor en andel af den samlede befolkning, der er del af meningsmålingen.

Den tredje faktor er kun betydningsfuld, hvis meningsmålingen omfatter en “stor” andel af den samlede befolkning. Stor betyder noget over 20%, så for alle de meningsmålinger, som citeres her er den tredje faktor irrelevant.
Derfor kan man bruge nedenstående tabel, til at slå den estimerede usikkerhed op for et 95% konfidensinterval.

Kilde: Megafon (for neden)
Stemmer i % Antal besvarelser
100 200 500 800 1,000 1,500 2,000
Estimeret 95% usikkerhed i %
95 5 4.27 3.02 1.91 1.51 1.35 1.10 0.96
90 10 5.88 4.16 2.63 2.08 1.86 1.52 1.31
85 15 7.00 4.95 3.13 2.47 2.21 1.81 1.56
80 20 7.84 5.54 3.51 2.77 2.48 2.02 1.75
75 25 8.49 6.00 3.80 3.00 2.68 2.19 1.90
70 30 8.98 6.35 4.02 3.18 2.84 2.32 2.01
65 35 9.35 6.61 4.18 3.31 2.96 2.41 2.09
60 40 9.60 6.79 4.29 3.39 3.04 2.48 2.15
55 45 9.75 6.89 4.36 3.45 3.08 2.52 2.18
50 50 9.80 6.93 4.38 3.46 3.10 2.53 2.19

Den typiske meningsmåling i Danmark laves på basis af cirka 1,000 besvarelser – derfor er søjlen med data for 1,000 besvarelser fremhævet med gul baggrund.

Data i tabellen skal læses som følger:
For en måling med 1,000 besvarelser (det røde tal i tabellen) og for et parti med 30.0% estimeret stemmeprocent (det grønne tal) er den estimerede usikkerhed på 2.84% (det blå tal på gul baggrund), dermed ligger den sande stemmeprocent for partiet med 95% sandsynlighed i intervallet fra [latex]30.0-2.84=27.16[/latex] til [latex]30.0+2.84=32.84[/latex].
For værdier imellem de i tabellen angivne værdier kan man interpolere, men i så fald anbefaler jeg at bruge data fra Megafons tabel, da de er mere komplette.

Videnskab.dk har Yosef Bhatti fra Københavns Universitet også skrevet et indlæg om estimeret usikkerhed på meningsmålinger.

På bloggen “En undersøgelse viser” har Kresten Roland Johansen og Jarl Friis lavet en beregner, hvor man kan indtaste procentdel samt antal spurgte og få beregnet den statistiske usikkerhed.