Å – Alternativet

Alternativet, se evt. også Wikipedia.

[pot field1=”Å” options=”title: ‘Alternativet – Det seneste halve års meningsmålinger'” colors=”‘#00FF00′” type=”ScatterChart” usepostdate=”0″ maxdays=”-200″ chartname=”HA” category=”Meningsmåling” legend=”none”]
[pot field1=”Å” options=”title: ‘Alternativet – Folketingsvalg'” colors=”‘#00FF00′” type=”LineChart” usepostdate=”1″ MaxDays=”5000″ chartname=”FV-Al” category=”Folketing” legend=”none”]

De seneste 5 “historier” om Alternativet:
[catlist name=”alternativet” numberposts=”5″]

Skriv et svar