Ufuldstændige data

Meningsmålinger med ufuldstændige data vælger jeg at ikke tælle med i mine gennemsnit, da det undervurderer de partier, som målingen ikke har data for. Dog medtager jeg målinger, der udelader enkelte og meget små partier.

Skriv et svar