Instituttet

De enkelte institutter har små forskelle i metoderne til at lave deres meningsmålinger. I princippet kan sådanne forskelle give anledning til forskellige grader af troværdighed for de forskellige data. Denne form for kvalitetsmåling kræver at man tager stilling til kvaliteten af det enkelte instituts metoder. En sådan skelnen imellem instutterne kræver dog en større metodisk/statistisk undersøgelse, som min sparsomme fritid ikke tillader, derfor har jeg ind til videre valgt at vægte alle instittutterne ens.

Søren Risbjerg Thomsen har mindst to gange lavet netop sådanne undersøgelser og offentliggjort dem som artikler i magasinet Politica: “Politiske meningsmålinger (1995)” og “Meningsmålingernes troværdighed (1998)“.
Som jeg læser Søren Risbjerg Thomsens artikler, så førte hans undersøgelser og artikler til en ensretning blandt de danske opinionsmåleres metoder, hvilket alt andet lige børe føre til en identisk vægtning af målinger på tværs af de institutter.

[twa field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Ø” height=”400″ options=”title: ‘Tids- og frekvensvægtet gennemsnit af de seneste 60 dages målinger inden den 1. december 2012 for YouGov'” colors=”‘#FF0000′” type=”ColumnChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-60″ chartname=”YouGov-60-.05″ category=”YouGov” discount=”0.05″ legend=”none”]

[twa field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Ø” height=”400″ options=”title: ‘Tids- og frekvensvægtet gennemsnit af de seneste 60 dages målinger inden den 1. december 2012 for Voxmeter'” colors=”‘#00FF00′” type=”ColumnChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-60″ chartname=”Voxmeter-60-.05″ category=”Voxmeter” discount=”0.05″ legend=”none”]

[twa field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Ø” height=”400″ options=”title: ‘Tids- og frekvensvægtet gennemsnit af de seneste 60 dages målinger inden den 1. december 2012′” colors=”‘#0000FF'” type=”ColumnChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-60″ chartname=”TWA-60-.05″ category=”Meningsmåling” discount=”0.05″ legend=”none”]

Bemærk forskellene imellem YouGov (i rød), Voxmeter (i grøn) og det samlede gennemsnit (i blå). Forskellene virker som regel tilfældige, men i nogle perioder, så ligger et institut konsekvent lavt eller højt på et parti.
Igen giver det ikke nogen klar indikation af hvilke insititutter, som måtte være bedre end de øvrige.