Valg

Valg til Folketing, regioner og kommuner er indtastet på en måde, som svarer til meningsmålingerne. Derfor kan de også plottes.
For Folketingsvalg har jeg valgt at skære af ved Folketingsvalget i 1973, da netop dette valg udgjorde en væsentlig ændring af det landspolitiske billede i Danmark. Grafer over folketingsvalg udføres altid med fuldt optrukne linjer, for at visuelt adskille dem fra meningsmålingernes grafer, der alene bruger punkter.
For Regionalvalg (tidligere amtsrådsvalg) har jeg valgt at skære af ved valget i 2001, da jeg ikke har kunnet finde data for amtsrådsvalgene inden.
For Kommunalvalg har jeg valgt at skære af ved valget i 2001, da jeg ikke har kunnet finde data for kommunalvalgene inden.