Tendens

Med udgangspunkt i de beregnede gennemsnit kan man beregne en tendens i meningsmålingerne, som angiver hvilken retning relativt til gennemsnittene at de seneste meningsmålinger tyder på at støtten til partiet bevæger sig.
Præcis som for gennemsnittene benyttes den enkelte målings frekvensvægt, yderligere vægtes hver observation med alderen så gamle observationer vægtes mindre end nye observationer. Den konkrete formel er:
Tendens  = 10 \cdot \cfrac{\sum_{m \in M}{|m|\cdot (v_p - g_p)}}{|M|}
Hvor p er et parti, m er den enkelte måling, M er samlingen af målinger, |\cdot| er vægten, v_p er værdien fra meningsmålingen for partiet og g_p er det seneste gennemsnit af målinger for partiet forinden hver meningsmåling.
Dette tendensmål for meningsmålingerne opgøres i promille (for at man kan se det på graferne) og er behæftet med usikkerhed, præcis som gennemsnittene. Det er også værd at bemærke at selvom tendensen (den grønne søjle nedenfor) er en god indikator på bevægelser i gennemsnittene, så er det ikke perfekt.


Da gennemsnittet fastholdes i perioderne imellem hver ny beregning af gennemsnit, så vil en markant udvikling i et partis støtte føre til en tendens, som ligger langt væk fra 0. Denne effekt kan ses tydeligt for Socialdemokraterne og Enhedslisten i perioden op til d. 1/7-2012:

I perioden op til den 1/7-2012 klarede Socialdemokraterne sig ret dårligt i meningsmålingerne, mens Enhedslisten oplevede betydelige fremskridt.

Kilder: Meningsmålinger udført af Epinion for DR, TNS Gallup for Berlingske, Greens Analyseinstitut for dagbladet Børsen, Megafon for TV 2 og Politiken, Norstat, Rambøll/Analyse Danmark for Jyllands-Posten, Sentio, Synovate for Politiken, Voxmeter for Ritzaus Bureau og YouGov for metroXpress.