Periodens længde

Periodens længde skal fastsættes, så perioder uden nogen målinger ikke forekommer i løbet af et almindeligt år, kombineret med at alt for gamle målinger ikke indgår i gennemsnittet.

For de almindelige år har jeg bemærket at juli måned ofte har ingen eller meget få offentliggjorte meningsmålinger. Derfor skal perioden være over 30 dage lang. Omvendt, så er et kvartal meget lang tid i politik, så en periode på under 90 dage er klart rimelig. Hvis man sætter perioden til 60 dage, så vil der selv efter en juli måned med 0 meningsmålinger være alle målingerne fra juni i gennemsnittet.

Derfor vælger jeg at lade meningmålinger fra de seneste 60 dage indgå i gennemsnittet.