M – Minoritetspartiet

Minoritetspartiet, se evt. også Wikipedia.
Da partiet aldrig opnåede stor folkelig opbakning, så findes der mange historiske meningsmålinger, hvor data for Minoritetspartiet er udeladt. Jeg har dog valgt at disse meningsmålinger ses som fuldstændige, på trods af de manglende data, hvis jeg markerede sådanne målinger som ufuldstændige så ville jeg helt mangle data i perioden medio 2004 til primo 2007. For gennemsnittene fra Altinget|Risbjerg i denne periode har jeg valgt at markere dem som ufuldstændige med en bemærkning.
[pot field1=”M” options=”title: ‘Minoritetspartiet – Alle meningsmålinger'” colors=”‘#333333′” type=”ScatterChart” height=”800″ usepostdate=”0″ chartname=”MM” category=”Meningsmåling” legend=”none”]
Minoritetspartiet opnåede kun at stille op til et enkelt Folketingsvalg, nemlig d. 8/2-2005, så det giver ikke mening at vise det grafisk.

De seneste “historier” om Minoritetspartiet:
[catlist name=”Minoritetspartiet” numberposts=”5″]

Skriv et svar