Frekvensvægtning

I mine øjne giver det god mening at nedvægte målingerne fra et institut, som offentliggør ugentlige målinger i forhold til et institut, som laver månedlige målinger. Men sådanne forhold er langt fra konstante henover tid.

Eksempelvis har Voxmeter i perioden juni 2012 til september 2012 lavet målinger oftere end de øvrige institutter, der kun har lavet månedlige målinger – begge undtaget “midtsommer-pausen” i juli.

Som en løsning vægtes en måling efter hvor lang tid siden det er at instittuttet sidst lavede en måling. Den normale periode betragter jeg indtil videre som 1 måned eller længere, der får vægten [latex]F=1.0[/latex], mens ugentlige målinger vil få vægten [latex]F=0.20[/latex] (svarende til 5 uger per måned) og daglige målinger vil få vægten [latex]F=0.03[/latex] (svarende til ca. 33 dage per måned), derved sikres data imod skævhed fra et insititut pga. forskelle i hvor ofte institutterne laver meningsmålingerne.

Nedenfor viser jeg 60-dages gennemsnit for de seneste målinger inden 2/7-2012 både med frekvensvægtning (i blå) og uden nogen vægtning (i rød):

[twa field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Ø” height=”400″ options=”title: ‘Frekvensvægtet gennemsnit af de seneste 60 dages målinger inden 2/7-2012′” colors=”‘#0000FF'” type=”ColumnChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-60″ chartname=”TWA-60-.00″ category=”Meningsmåling” discount=”0.0″ legend=”none”]

[twa field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Ø” height=”400″ options=”title: ‘Uvægtet gennemsnit af de seneste 60 dages målinger inden 2/7-2012′” colors=”‘#FF0000′” type=”ColumnChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-60″ chartname=”TWA-60-.00-NFW” category=”Meningsmåling” timingweight=”” discount=”0.0″ legend=”none”]

Frekvensvægtningen kan ses i forskellen på værdierne Antal (symbolet #) og Total (symbolet @), hvor Antal angiver antallet af meningsmålinger, der indgår i gennemsnittet, mens Total angiver den samlede vægt af disse meningsmålinger.

Umiddelbart ser det ikke ud til at frekvensvægtning gør en stor forskel i tallene, men det skyldes nok at forskellen på institutternes metoder er ret marginale i betydning. Dog vil dette have en effekt, hvis et institut begynder at lave mange afvigende målinger, hvilket ofte er tilfældet for nye institutter i Danmark.