RSS feeds

RSS feeds fra andre kilder:
Siderne for de enkelte kategorier er ofte (dvs. når jeg har kunnet finde et) dekoreret med et relevant RSS feed for neden i højre side.
Forsiden er tilsvarende dekoreret med en kombination af RSS feeds til både sjov og alvor.

RSS feeds fra denne blog:
Wordpress har organiseret RSS feeds så man kan abonnere på posteringer i en given kategori. Dette gøres ved at abonnere på et RSS feed som http://meningsmalinger.dk/category/institut/gallup/feed/, der alene viser posteringer fra kategorien Institut/Gallup. Derved kan brugerne af dette site nemt abonnere på præcis de posteringer som de finder interessante, og derved slippe for at skulle “læse forbi” de øvrige posteringer.

Jeg har forsøgt at samle de mest relevante feeds i listen her:

  • RSS: Meningsmåling. Her kan forventes 1-3 opdateringer per uge.
  • RSS: Gennemsnit. Her kan forventes 2 opdateringer per måned koncentreret om den første i måneden.
    • RSS: 175. Her kan forventes 1 opdatering hver den første i en måned.
    • RSS: Berlingske Barometer. Her kan forventes 1 opdatering kort tid efter den første i hver måned.
    • RSS: Risbjerg. Her kan ikke længere forventes opdateringer.
  • RSS: Grafik. Dette er posteringer med grafiske indslag. Typisk er der tale om udnævnelse af nye ministre, skandaler og den slags. Her er opdateringerne meget sporadiske, men jeg forestiller mig at 1 per måned er et realistisk gennemsnit.
  • RSS: Kommentarer. Dette er de kommentarer, som jeg tilføjer en postering i forbindelse med opdateringer.

2 kommentarer til RSS feeds

Der er lukket for kommentarer.