Politiske grupperinger

I dansk politik er det almindeligt at partier finder sammen i flerårige samarbejder/alliancer baseret på et kompromis imellem deres respektive programmer.
Denne form for politiske alliancer kan ændre sig over tid. Derfor vil denne side linke til forskellige politiske alliancer, som har været observeret eller bemærket i dansk politik.

Den første og mest umiddelbare opdeling er i:

Man kan skille partierne ad langs de ret klassiske linjer i følgende:

Efter holdning til vefærdsstaten:

Efter holdning til EU: