Øvrige

Denne betegnelse bruges af de fleste meningsmålinger om partier, der ikke er opstillingsberettigede samt kandidater uden for partiernes lister. Jeg bruger den desuden til at opfange afstemningen og afrundingen af tallene, så den kan blive negativ. Som oftest er den dog et lille positivt tal eller nul.
Se fx. denne meningsmåling, der har en negativ værdi for Øvrige.
Så længe tallet for øvrige ikke er ret negativt giver det mening at sammenligne tal på tværs af meningsmålinger. En for stor negativ værdi betyder at mange partiers stemmeprocent er overvurderet i denne måling.