Evalueringer

Evalueringer sker efter der er afholdt et folketingsvalg. Ideen er at måle hvor tæt valgperiodens meningsmålinger kom på at forudsige valgresultatet.
Det måles ved 2 forskellige mål:

  1. Summen af absolutte afvigelser delt med antallet af partier.
    Kaldet “Absolut afvigelse”: [latex]\cfrac{\sum_{p in P}{|v_p – m_p|}}{|P|}[/latex]
  2. Kvadratroden af summen af kvadrerede afvigelser delt med antallet af partier.
    Kaldet “Kvadreret afvigelse”: [latex]\sqrt{\cfrac{\sum_{p in P}{(v_p – m_p)^2}}{|P|}}[/latex]

Hvor [latex]p[/latex] er et parti, [latex]P[/latex] er alle partierne i målingen, [latex]v_p[/latex] er valgresultatet for partiet og [latex]m_p[/latex] er målingens resultat for partiet.

For begge disse mål gælder at små tal er bedre end store tal og at en præcis forudsigelse af valgresultatet giver resultatet nul.
Forskellen på de to mål er at “Kvadreret afvigelse” lægger en større vægt på store afvigelser og tilsvarende mindre vægt på små afvigelser. For “Absolut afvigelse” er det ligegyldigt med fordelingen af afvigelserne på partierne, mens “Kvadreret afvigelse” straffer en koncentreret afvigelse på et enkelt parti.
Det er med vilje at evalueringerne ikke tager exit polls i betragtning: Det er nemlig meningsmålingerne vi ser offentliggjort på alle andre dage end valgdagen. Derfor er det klart mere relevant at ramme korrekt i meningsmålingerne end i en enkelt exit poll.