Mandater

Det er ikke alle undersøgelser, som har estimerede mandat-tal. Man kan selv beregne det, ved at gange stemmeprocenten med 1,75 og så runde af. Partier med under 2.0 i stemmeprocent modtager selvfølgelig ingen mandater pga. mindstekravet til repræsentation i Folketinget. Det betyder at mange forskellige stemmeprocenter kan resultere i det samme antal mandater. Derfor har heg valgt at kun bruge oplysningerne om stemmeprocenter som i den videre repræsentation af data.