Evaluering 2015

Evaluering af meningsmålinger op til folketingsvalget d. 18/6-2015:

[pot field1=”Abs.” field2=”Kvd.” height=”800″ options=”title: ‘Evalueringer af valgperiodens meningsmålinger'” colors=”‘#FF0000’,’#0000FF'” type=”ScatterChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-23″ chartname=”Evaluering-2015″ category=”Meningsmåling” tablename=”Evaluering-2015″ caption=”Evalueringer af valgperiodens meningsmålinger”]

I alt 130 målinger i valgperiodens 22 dage.

Det er værd at bemærke, at der kun er 3 målinger, som evalueres til under 0.6 i absolut afvigelse.
[twa field1=”A” field2=”B” field3=”C” field4=”F” field5=”I” field6=”K” field7=”O” field8=”V” field9=”Ø” field10=”Å” field11=”-” height=”400″ options=”title: ‘Tids- og frekvensvægtet gennemsnit af valgperiodens meningsmålinger'” colors=”‘#777777′” type=”ColumnChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-23″ chartname=”FV-2015″ category=”Meningsmåling” discount=”0.15″ legend=”none”]
NB: Dette gennemsnit er beregnet med en tidsvægtning på [latex]d=0.15[/latex], da periodens længde blot er 22 dage. Det tids og frekvensvægtede snit af meningsmålingerne i valgperioden rammer ved siden af som vist her:

Fejl: Snit af meningsmålinger – Valgresultat
Liste Parti Stemmeprocent
Øvrige -0.09
A Socialdemokraterne -1.02
B Radikale Venstre 0.50
C Konservative Folkeparti 0.29
F Socialistisk Folkeparti 1.64
I Liberal Alliance 0.13
K Kristendemokraterne 0.07
O Dansk Folkeparti -3.12
V Venstre 0.78
Ø Enhedslisten 1.20
Å Alternativet -0.47

Det er især værd at bemærke, hvor meget meningsmålingerne rammer ved siden af for Dansk Folkeparti. Når man tænker over at dette er et gennemsnit af 130 meningsmålinger over blot 20 dage, så er den afvigelse meget markant.
Afvigelsen imellem gennemsnittet af målingerne og valgresultatet for DF falder pænt udenfor 2 standard-afvigelser af min empirisk estimerede variabilitet, som er [latex]3.12 > 2.60 = 2 * 1.30[/latex] for DF. Hvis man bruger den estimerede usikkerhed, så falder resultatet for DF også langt udenfor 95% konfidensintervallet: [latex]3.12 > 2.48[/latex] for en måling med blot 1000 besvarelser.
Det tyder på at samtlige institutter har begået en systematisk fejl i estimeringen af DFs andel af stemmerne.

Dette fremgår også af deres dækning af resultatet i modsætning til meningsmålingerne. Dog helt uden at pressen formår at reflektere over deres ustandselige dæmonisering af DF som en mulig årsag til fejlen.

Kilder: bt.dk, mx.dk, voxmeter.dk og information.dk.

De øvrige partiers gennemsnit synes indenfor deres respektive estimerede usikkerheder/empiriske variabiliteter.

[pot field1=”Abs.” field2=”Kvd.” height=”800″ options=”title: ‘Evalueringer af Epinions meningsmålinger og Exit Polls i valgperioden'” colors=”‘#FF0000’,’#0000FF'” type=”ScatterChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-25″ chartname=”Evaluering-Epinion-2015″ category=”Epinion”]
[pot field1=”Abs.” field2=”Kvd.” height=”800″ options=”title: ‘Evalueringer af Gallups meningsmålinger og Exit Polls i valgperioden'” colors=”‘#FF0000’,’#0000FF'” type=”ScatterChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-25″ chartname=”Evaluering-Gallup-2015″ category=”Gallup”]
[pot field1=”Abs.” field2=”Kvd.” height=”800″ options=”title: ‘Evalueringer af Greens Analyseinstituts meningsmålinger og Exit Polls i valgperioden'” colors=”‘#FF0000’,’#0000FF'” type=”ScatterChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-25″ chartname=”Evaluering-Greens-2015″ category=”Greens”]
[pot field1=”Abs.” field2=”Kvd.” height=”800″ options=”title: ‘Evalueringer af Megafons meningsmålinger og Exit Polls i valgperioden'” colors=”‘#FF0000’,’#0000FF'” type=”ScatterChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-25″ chartname=”Evaluering-Megafon-2015″ category=”Megafon”]
[pot field1=”Abs.” field2=”Kvd.” height=”800″ options=”title: ‘Evalueringer af Voxmeters meningsmålinger og Exit Polls i valgperioden'” colors=”‘#FF0000’,’#0000FF'” type=”ScatterChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-25″ chartname=”Evaluering-Voxmeter-2015″ category=”Voxmeter”]
[pot field1=”Abs.” field2=”Kvd.” height=”800″ options=”title: ‘Evalueringer af Wilkes meningsmålinger og Exit Polls i valgperioden'” colors=”‘#FF0000’,’#0000FF'” type=”ScatterChart” usepostdate=”1″ maxdays=”-25″ chartname=”Evaluering-Wilke-2015″ category=”Wilke”]
Norstat og YouGov lavede hver kun 2-3 meningsmålinger/Exit Polls i valgerioden. Det er så få datapunkter at det ikke giver mening at se på dem som separate grafer.

I denne evaluering er der et meget klart billede:

  • Epinion klarer sig virkelig flot igennem her, hvor de uanset metoden placerer sig med 4 af de bedste 5 målinger.
  • Den eneste reelle konkurrent er Greens, som for begge metoder er det eneste andet institut med flere målinger i top 10.
  • Klart dårligst iblandt institutterne er Voxmeter med 9 af de 10 dårligste målinger målt på kvadratisk afvigelse.
  • Næst-dårligst er Wilke, som er det eneste andet institut med flere målinger iblandt de 15 dårligste.

Konklusionen må være at i forhold til at korrekt forudsige resultatet af Folketingsvalget, så tænker jeg at de forskellige institutter klarer sig som følgende:

  1. Epinion
  2. Greens
  3. Megafon
  4. Gallup
  5. Wilke
  6. Voxmeter

Udenfor betragtning pga. få observationer:

Dette indlæg blev udgivet i Evaluering, Grafik. Bogmærk permalinket.